Przetargi publiczne: podstawowe informacje

Jakie kryteria oraz wymogi powinna firma chcąca sukcesywnie uczestniczyć w różnego rodzaju przetargach publicznych? Wciąż bardzo częste jest przekonanie, że zamówienia publiczne przetargizupa nowego polityka to dziedzina niejako z definicji zarezerwowana tylko i wyłącznie dużych podmiotów, które posiadają nie tylko ogromne zaplecze lecz również dysponują dużą ilością zatrudnionych pracowników. W praktyce jednak bardzo często okazuje się, że wcale nie jest to prawda. Fakt, posiadanie zaplecza finansowego oraz duża liczba zakontraktowanych pracowników są czynnikami mogącymi stanowić istotną zaletę w procedurze przetargu, jednak bynajmniej nie oznacza to, że mniejsze podmioty są z definicji pozbawione szansy.

Co więc przede wszystkim warto wiedzieć o przetargach publicznych, zanim zdecydujemy się na zgłoszenie do danego przetargu naszej firmy? Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco dokładniej i postarajmy się udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Przetargi publiczne: podstawowe informacje

W praktyce okazuje się, że pomimo konieczności spełnienia kilku prawnych wymogów i kryteriów, czynnikami mającymi największy wpływ na ewentualny sukces w przetargu publicznym są cena świadczonych usług a także udowodnienie organizatorowi przetargu, że nasza firma będzie w stanie efektywnie realizować dane zlecenie. W tym drugim przypadku istotne są zarówno takie czynniki, jak odpowiednia liczba pracowników (nie musi ona być szczególnie wysoka, lecz musi być uznana za wystarczającą do realizacji danego przetargu) a także doświadczenie danej firmy. Jeżeli konkretny podmiot dysponuje stosunkowo nieliczną kadrą, lecz w przeszłości efektywnie wywiązywał się ze zleceń nabytych taką drogą, jak zamówienia publiczne przetargi, to jego szanse niewątpliwie stają się większe.

Jeżeli chodzi o drugi czynnik, czyli warunki cenowe, to powinny być one możliwie jak najbardziej niekorzystne. Nie należy jednak zbytnio obniżać cen, ponieważ może się to wiązać z oskarżeniem o dumping a ostatecznie nawet wykluczeniem z przetargu.

 

Autor zdjęcia: przetargi.info